All-in rijplezier met Oostendorp Private Lease

Rijd direct weg in een nieuwe auto voor een vast bedrag per maand, inclusief onderhoud en all-risk verzekering. Met private lease houd je grip op de maandelijkse lasten en loop je geen risico op torenhoge onderhoudskosten. Beginnen met zorgeloos rijden?

Meer weten

Waarom Oostendorp Private Lease?

✓ Complete auto service op één plek

Van proefrit, onderhoud tot en met reparatie. Bij Oostendorp zit alles om de hoek!

✓ Vertrouw op het Keurmerk Private Lease

Je bent verzekerd van de beste voorwaarden en 14 dagen bedenktijd.

✓ Ruil jouw huidige auto direct in

Krijg het inruilbedrag direct uitbetaald of verreken het met je nieuwe private leasecontract.

✓ Ontbinding contract mogelijk bij gedwongen ontslag, echtscheiding en overlijden

Deze optie is onderdeel van het Zekerheidspakket.

✓ Blijf onderweg met standaard vervangend vervoer

Op zoek naar flexibele mobiliteit? Dan ben je bij Oostendorp Autolease aan het juiste adres. Op zoek naar operational lease? Shortlease? Dagverhuur? Fietslease? Wij hebben een passende oplossing voor jouw mobiliteitsbehoeften.

✓ Zorgeloos rijden met de standaard schadeverzekering inzittenden

Deze verzekering vergoedt letselschade en materiële schade aan jou en inzittenden, tot één miljoen euro.

Veelgestelde vragen

Hoe hoog is het BKR-bedrag?

Als je bij ons een auto private leaset, zijn wij verplicht bij BKR te melden dat je en betalingsverplichting bij ons hebt. Wij registreren 100% van de totale leaseverplichting bij het BKR.

 

Dit is als volgt te berekenen: leasetermijn x looptijd = 100% van de totale leasesom. 

Bijvoorbeeld:

Leasetermijn is € 249,-

Looptijd is 48 maanden

Dan is je BKR registratie: € 249 x 48 = € 11.952,- (100% van de totale leasesom)

Hoe bereken ik de opzegvergoeding?

Wil je de leaseovereenkomst voortijdig beëindigen? Dan werkt Oostendorp Autolease hieraan mee. Voorwaarde is wel dat de minimale looptijd van 12 maanden is verstreken. Je kunt de vaste opzegvergoeding eenvoudig zelf berekenen. Wij werken namelijk met een vast percentage van 40% over de resterende leaseperiode.

Een rekenvoorbeeld:

Leasetermijn: € 249,-

Resterende leaseperiode: 12 maanden

De opzegvergoeding is: € 249 x 12 x 40% = € 1.195,20

Goed om te weten: er is een grens gesteld aan de opzegvergoeding. Bereken hiervoor het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die je hebt betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging, en de gezamenlijke - hogere - termijnbedragen die je tot dat moment had moeten betalen als je direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. Het bedrag dat hier uitkomt, is de maximale opzegvergoeding die je betaalt.

 

Een rekenvoorbeeld

Leasetermijn obv 48 maanden € 249,-
Leasetermijn obv 36 maanden € 299,-
Verschil nog te betalen is het verschil in leasetermijn over de verstreken periode:
299 - 249 = 50,- x 36 maanden is € 1.800,-

In dit geval is de bovenste berekening voor jou het voordeligst. Deze € 1195,20 is de opzegvergoeding die je dan aan ons moet betalen.

Het is belangrijk dat de opzegvergoeding aan Oostendorp Autolease betaald is op de dag dat je de auto komt inleveren.

Ik ga scheiden, kan mijn ex-partner van de leaseovereenkomst gehaald worden?
Dit kan onder bepaalde voorwaarden. Zo moet bekeken worden of je de lasten van de leaseverplichting alleen kunt dragen. Als dit mogelijk is, en je ex-partner geeft schriftelijk toestemming om uitgeschreven te worden, dan passen we de overeenkomst aan. Kun je de lasten niet alleen dragen, dan blijft de overeenkomst op naam van jullie beiden staan.  
Wat als ik meer kilometers rijd dan in mijn leaseovereenkomst zitten?

Elke 12 maanden verrekenen wij de eventuele extra kilometers met jou. Als wij niet over een recente kilometerstand beschikken, vragen wij je om hiervoor de kilometerstand aan ons door te geven.

Rijd je in het eerste jaar meer dan afgesproken, en in het tweede jaar juist minder? Dan worden de al gefactureerde extra kilometers in het tweede jaar weer verrekend. 


Wil je de extra kilometers al eerder afrekenen? Dat kan. Neem hiervoor zelf contact met ons op. Via een maandelijks voorschot verrekenen wij de extra kilometers dan alvast met jou. 

De meerkilometerprijs vind je in de leaseovereenkomst.

Kan ik mijn gegevens wijzigen of inzien?
Ben je verhuisd, is je persoonlijke situatie veranderd of heb je een fout ontdekt in de gegevens die wij hanteren? Geef de wijzigingen dan aan ons door onder vermelding van je contractnummer. Dit kan via private@oostendorp-autolease.nl

Wil je weten welke gegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je die bij ons opvragen. Ook hiervoor kun je een e-mail sturen naar private@oostendorp-autolease.nl.
Waar lever ik mijn auto in als de leaseperiode afloopt?
Op de laatste dag van je leaseovereenkomst lever je de auto in bij Oostendorp Autolease. Wij vullen dan samen met jou het innameformulier in, met onder meer de datum, het tijdstip, de kilometerstand en de staat van de auto.

Zowel jij als Oostendorp Autolease ondertekent het formulier. Aan de hand van het innameformulier maken we de eindafrekening op volgens de overeenkomst. 

Op het innameprotocol zie je welke schades wel en niet acceptabel zijn. Hierin staat ook wat je moet inleveren op de laatste dag. 
Wat moet ik doen bij het inleveren van mijn leaseauto?
Aan het einde van het leasecontract lever je de auto in bij een door Oostendorp Autolease opgegeven locatie. Wij vullen samen met jou een innameformulier in, dat door jou en namens Oostendorp Autolease wordt ondertekend.

Zorg dat je de auto inclusief alle toebehoren inlevert. Lees hiervoor ons innameprotocol.
Wat te doen met een klacht?

Heb je een klacht? Meld het ons! Dat kan per email en per telefoon. Uiteraard gaan we ons uiterste best doen om dit naar tevredenheid op te lossen.

Voor de volledigheid tref je via onderstaande link onze klachtenprocedure aan:

oostendorp-autolease.nl/private-lease/handige-documenten 

Hoe kan ik mijn subsidie voor de elektrische auto aanvragen?
U kunt via deze website uw subsidie aanvragen voor uw elektrische auto. 
Kan ik onder mijn leasecontract uit als ik onverhoopt geen subsidie krijg?
 • Het Keurmerk Private Lease heeft hiervoor hele heldere voorwaarden gemaakt:

  Ontbindingsvoorwaarden leaseovereenkomst inzake “Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren” Deze leaseovereenkomst kan door u worden ontbonden in het geval een aanvraag tot subsidieverlening onder artikel 2.3.2 of 2.4.2 van de “Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren” wordt afgewezen of wordt uitgesteld. De ontbinding dient schriftelijk en binnen 14 dagen na de afwijzing of het uitstel van de aanvraag te geschieden. Een brief of mailbericht gericht aan het overeengekomen contactadres van ons is voldoende.

  Partijen zijn alsdan gehouden alles te doen en na te laten om reeds verrichte (rechts)handelingen ongedaan te maken. Geen van de partijen is gehouden tot enige vergoeding van schade of kosten als de overeenkomst om deze reden ontbonden wordt. U bent enkel gerechtigd tot ontbinding als u uw wettelijke en contractuele verplichtingen ter verkrijging van een positief besluit tot verlening van voormelde subsidie, bent nagekomen. Als u ons machtigt om voor u de aanvraag te doen, dan geldt uiteraard dat wij verantwoordelijk zijn voor de correcte uitvoering van de machtiging.

  Als de subsidieverstrekker na de aanvraag tot subsidieverlening en die tot subsidievaststelling aanvullende informatie wenst te verkrijgen, dan zult u deze onmiddellijk verstrekken. Wij zullen u van alle voor de aanvragen benodigde informatie voorzien, voor zover die bij ons bekend is.

  o U zal de aanvraag voor de subsidieverlening tijdig, dat wil zeggen binnen 15 werkdagen na het aangaan van de leaseovereenkomst, volledig en overeenkomstig de daarvoor gestelde voorwaarden bij de uitvoeringsinstantie van de subsidieregeling moeten indienen.
 • o U zal de aanvraag tot subsidievaststelling zo spoedig mogelijk na tenaamstelling van het kenteken indienen.
 • o U zal ons binnen 10 werkdagen na ontvangst informeren over de inhoud van de beschikkingen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tot aanvraag en die tot de vaststelling van de subsidie.

  U kunt schriftelijk afzien van het recht op ontbinding van de leaseovereenkomst om reden van afwijzing of van uitstel van de subsidieaanvraag in het kader van de “Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren”.
Hoe werkt de subsidieregeling Elektrisch vervoer Particulieren
In principe komt iedereen in aanmerking voor subsidie indien er een elektrisch voertuig wordt gekocht of geleast. Let op: bij lease wordt de subsidie alleen toegekend als de leasemaatschappij is aangesloten bij het Keurmer Private Lease. Uiteraard is Oostendorp Autolease hierbij aangesloten.

De subsidie voor nieuwe auto's bedraagt EUR 4.000 en voor gebruikte auto's bedraagt deze subsidie EUR 2.000,-. Deze subsidie wordt na toekenning door de overheid rechtstreeks aan u uitgekeerd in maximaal 48 maandelijkse termijnen.

Doordat de uitkering aan u rechtstreeks plaatsvindt, is de subdidie niet meegenomen in de gecommuniceerde tarieven op onze website.

Ook de inkomens/lastentoets en BKR registratie vinden plaats zónder verrekening van de subsidie.